เครื่องสั่นคอนกรีต
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสำหรับใช้กับงานก่อสร้างได้หลายประเภทงาน เช่น งานฐาานราก งานก่อสร้างเขื่อน และ งานต่าง ๆ ที่ใช้คอนกรีตในงานก่อสร้าง ใช้งานง่าย
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS