เกี่ยวกับองค์กร

ประวัติความเป็นมา


          ภายใต้เครื่องหมายการค้า " ดาวบิน " และ " คาโต้ " พวกเราได้มีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร ก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 โดยมีนโยบายด้านคุณภาพ และการบริการที่เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศมากกว่า 50 ปีได้รับการจดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลสินค้าคุณภาพไทยทำ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก (ไทยแลนด์แบรนด์) จากกระทรวงพาณิชย์
         "บริษัท เอส ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" มีเครื่องจักร เครื่องมือที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกลึงคอมพิวเตอร์ซีเอ็นซี เครื่องฉีดอลูมิเนียม เตาไฟฟ้าหลอมโลหะ เครื่องทดสอบกำลังเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ต่างๆชิ้นงานฉีดอลูมิเนียม หล่อโลหะทุกชนิด และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า