ปั๊มนํ้าแรงดันสูง 2 ใบพัด รุ่น KPS & KPD 203T/301T
รายละเอียดสินค้า
 ปั๊มนํ้าแรงดันสูง เหมาะสำหรับใช้งานด้านเกษตรกรรม,ส่งนํ้าขึ้นเก็บแทงค์นํ้า,ใช้งานดับเพลิง,ฉีดพ่นนํ้า,ส่งนํ้าขึ้นที่สูง,ฉีดล้างทำความสะอาด,ทำสปริงเกอร์สวนเกษตร
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS