การใช้งานและดูแลรักษา
วิธีแก้ไขเบื้องต้น เรื่อง รถไถนาติดหล่ม
ในกรณีที่รถไถติดหล่มจนไม่สามารถขึ้นมาได้นั้น มีวิธีง่าย ๆ ที่จะนำ เอารถออกจาก
หล่มได้คือ ใช้แผ่นไม้รอง หรือใช้ท่อนไม้เสริมที่ล้อ