การใช้งานและดูแลรักษา
วิธีแก้ปัญหาปั๊มนํ้าทำงานผิดปกติ
เมื่อใช้ปั๊มน้ำเป็นเวลานานมักจะมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำ โดยที่จะมีปัญหาหลักๆอยู่สามสาเหตุนี้
1.ปั๊มน้ำไม่หมุน
-เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท
-ใบพัดติดขณะใช้งาน (ถอดออกและทำความสะอาดสิ่งสกปรก)

2.สูบน้ำได้น้อย
-อากาศเข้าตรงทางดูด (ตรวจเช็คการต่อท่อที่ทางดูด)
-กำลังเครื่องตก (ตรวจเช็คเครื่องยนต์)
-ชุดซีลกันน้ำเสียหาย (เปลี่ยนชุดซีลกันน้ำใหม่)
-การยกน้ำทางดูดสูง (ปรับลงมาใกล้แหล่งน้ำ)
-ท่อบาง ยาว หงิกงอ (เปลี่ยนท่อให้หนาขึ้น สั้นลง แข็งแรงขึ้น)
-ใบพัดมีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน (ถอดและทำความสะอาด)
-ใบพัดสึก (เปลี่ยนใบพัดใหม่)

3.ปั๊มไม่ล่อน้ำเอง
-อากาศเข้าตรงทางดูด (ตรวจเช็คการต่อท่อที่ทางดูด)
-น้ำในตัวปั๊มไม่เพียงพอ (เติมน้ำให้เต็มตัวปั๊ม)
-หัวอุดไม่แน่น (หมุนหัวอุดทั้งสองอันที่ปั๊มให้แน่น)
-การหมุนรอบเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ (ซ่อมเครื่องยนต์)
-อากาศเข้าตรงซีลกันน้ำ (เปลี่ยนชุดซีลกันน้ำ)