ปั๊มนํ้าหอยโข่ง รุ่น T 2"-4"
รายละเอียดสินค้า
ตัวปั๊มและใบพัดใหญ่กว่า รุ่น Y (83) มีสันคิวรอบตัว ด้านหัวชนเป็นอ่างนํ้า
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS